Laden...

Privacyverklaring

In de winkel en via de website www.carpetright.nl van Carpet-Land B.V. (hierna: “Carpetright”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Carpetright acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Jou eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, zowel in de winkel als online, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in je bestellingen te verkrijgen. Met een account heb je de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen. Tevens kun je zowel in de winkel als online een klantenkaart aanvragen en gebruiken. Ook bij het gebruik van de klantenkaart worden gegevens verzameld, zowel in de winkel als online, die ons inzage geven in je aankoopgedrag. Op het moment dat je je klantenkaartnummer gebruikt bij een bestelling, worden deze gegevens toegevoegd aan jouw aankoopgeschiedenis.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels contactformulieren, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen middels prijsvragen en andere acties/activiteiten waar je aan hebt deelgenomen en je gegevens hebt achtergelaten.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account en het invullen van een contactformulier):

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
  • Betaalgegevens
  • Inloggegevens van jouw account inclusief jouw productvoorkeuren
  • Klantenkaartnummer
  • Aankoopgeschiedenis
  • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website; Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • het bestellen van artikelen en diensten via de website en onze winkels en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
  • het afhandelen van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • het na jouw toestemming aanbieden van gepersonaliseerd productaanbod en content op de website onder andere op basis van je interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
  • het na jouw toestemming verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere je interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
  • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties en andere aangelegenheden;
  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
  • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.
  • We leggen camerabeelden in een aantal van onze winkels vast voor de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen. Maximaal bewaartermijn van 4 weken, tenzij er sprake is van een incident.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Carpetright een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Carpetright mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, bijvoorbeeld zo lang je jouw account niet hebt verwijderd of je klantenkaart niet hebt ingeleverd. Heb je iets gekocht dan bedraagt de maximale bewaartermijn, vanwege wetgeving, zeven jaar na de laatste aankoop.

E-mail

Wij kunnen je, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je naam en adresgegevens doorgegeven aan de pakket- en leverdiensten die jouw bestelling afleveren, toeleveranciers die het product op maat volgens jouw wensen vervaardigen, stoffeerders/plaatsers die jouw vloer, trap of raamdecoratie plaatsen en technische partners die diensten leveren om je gegevens op te slaan of onze website onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Carpetright plaatst.

Profilering

Wij kunnen je persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door jouw persoonlijke (offline) gegevens, bijvoorbeeld van je klantenkaart, te koppelen aan je andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien je hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Tot slot gebruiken we browser en device configuraties om gebruikers te kunnen herkennen over website sessies heen. Deze data wordt geanonimiseerd en kan dus niet herleid worden naar een persoon. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met je communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde blijven waarborgen en in het geval Carpetright van profilering gebruik zal maken, heb je het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze daarvoor ingerichte pagina www.carpetright.nl/GDPR. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800-1515 of via ons contactformulier op https://www.carpetright.nl/gdpr.

Naar boven